Om

Inklusion i praksis

Formålet med inklusion i praksis er at arbejde for, at børn skal have de bedst mulige betingelser for at indgå i fællesskaber med andre børn og med voksne.

 

I al vores formidling er det vigtigt, at det vi præsenterer giver mening i den aktuelle praksis. Vi gør derfor et stort arbejde for at oversætte forskning til praksis på en måde, som er relevant og meningsfuld for praksis. Det betyder, at al vores formidling er forskningsbaseret og praksisforankret. Den praksis vi arbejder med og formidler til er bred; fra dagtilbud til skoler og fritids-ordninger og fra den konkrete børnehave eller skole til PPR og kommunal forvaltning.

 

Inklusion i praksis er grundlagt af Tine Basse Fisker som i dag har tilknyttet fem dygtige konsulenter: Mette Jessen, Susanne Kærup, Mette Eriksen, Laila Colding Lagermann og Anne Hejgaard.

 

De opgaver vi varetager er:

- kurser

- workshops

- foredrag

- sparring

- supervision