Artikler

Inklusion i praksis

Artikler

 

Her finder du en liste over mine artikler. Nogle er formidlingsartikler som er rettet mod praktikere og andre er forskningsartikler, som er rettet mod andre forskere. Nogle har været igennem en bedømmelse af fagfæller, andre har været almindelig redationelt bedømt.

 

Indholdet i dem alle bygger på forskning, blot formidlet i forskellige genrer.

 

 

Fisker, T. B. (2015) Inklusionens grundbetingelser. In: VERA Tidskrift for pædagoger, No. 72, september

 

Kousholt, K. & Fisker, T. B. (2014) Approaches to reduce Bullying in Schools. An analysis of recent research on bullying in schools. In: Children & Society

 

 

Fisker, T. B. (2013) Bevægelser og udvikling i den inkluderende pædagogisk-psykologiske praksis. I. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift,

 

 

Fisker T. B. & Kousholt, K. (2013) Mobning og børns fællesskaber – et narrativt review over international forskning i mobning. I. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 50 (2)

 

 

Fisker, T. B. (2013) Udvikling i antal af børn med diagnoser. I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. Temanummer «Rundt om diagnoser».

 

 

Fisker, T. B. (2013) ”Man skal jo ikke spilde børns tid” – inklusion og forebyggelse i Valby. I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift nr. 2

 

 

Fisker, T.B. (2011) Valg af pædagogik. I: Prematuritet, no. 6

 

 

Fisker, T. B. (2010) Inklusion og interaktion: muligheder og forhindringer. I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 47 nr. 5

 

 

Fisker, T. B. (2010) Socialt udviklingspotentiale hos børn med autisme? I: Psyke & Logos, 2. Tema: Udviklingspsykopatologi

 

 

Fisker, T. B. (2010) Diagnoseforståelse og pædagogiske handlemuligheder. I: Unge Pædagoger, 5, 2010

 

 

Fisker, T. B. (2010) Da Emma blev ramt af kassetænkning Kronik i Politiken, d. 16. marts 2010

 

 

Fisker, T. B. (2010) Nye blikke på småbørn med autisme: en forskningsbeskrivelse. I: Autismebladet, 3, 2010

 

 

Fisker, T. B. (2007) Signs of empathy; presenting an ongoing study of the comparative study of the language of autistic and ’normal’ children. In: LSP, Copenhagen Business School, København.