Bøger

Inklusion i praksis

Herunder finder du en liste over bøger, som jeg har skrevet, samt antologier eller rapporter jeg har bidraget til.

Fisker, T. B. & Christoffersen, D. D. (2016) Systematiske observationer som opmærksomhedsmetode. In Christiansen, J. Mårtensen, B. D. & Pedersen, T. (red) Specialpædagogik i læreruddannelsen. Hans Reitzels Forlag.

Fisker, T. B. (2014) Den sårbare inklusion – diagnoser og fællesskabende pædagogik i dagtilbud. DAFOLO, Frederikshavn

 

Læs anmeldelser her

 

Køb bogen her

Fisker, T. B. (2015) Diagnoser og udsatte børn. I: Erlandsen, T., Jensen, N. R., Langager, S. & Petersen, K. E: Udsatte børn og unge. En grundbog. Hans Reitzels Forlag, København

 

Fisker, T. B. (2013) Forebyggelse af eksklusion – inklusionsprojekt i Valby. I. Beyer, J., Kaufmanas, C. H., Kragh, J. og Fisker, T. B. Autisme anno 2013 – eksempler på national og international viden. Socialstyrelsen.

 

Download publikationen her

Fisker, T. B. (2012) Et udviklingspsykologisk skisma og et pædagogisk dilemma. I: Svinth, L. & Ringsmose, C. (eds): Læring og udvikling i daginstitutioner, Dansk Psykologisk Forlag.

 

Køb bogen her

Fisker, T. B. (2010) Småbørn i interaktion. En undersøgelse af socialt udviklingspotentiale og muligheder for interaktion for småbørn med autisme i forskellige pædagogiske og organisatoriske miljøer. Ph.d. afhandling, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet

 

Download afhandlingen her

Høgsbro, K. & Fisker T. B. (2007) ETIBA. En forskningsbaseret evaluering af rehabiliterings- og træningsindsatsen for børn med autisme, herunder evaluering af behandlingsmetoden ABA (Applied Behavior Analysis). Marselisborgcentret, Århus

 

Download rapporten her

Fisker, T. B. & Rasch, R. F. (2012) "Man skal jo ikke spilde børns tid” Evaluering af projektet ”Tidlig forebyggende indsats i Valby”. Evalueringsrapport. Frejaskolen

 

Download rapporten her

Fisker, T. B. (2012) Mere viden om diagnoser, Forskningsrapport, BUPL

 

Download rapporten her

Fisker, T. B. & Szulevicz, T. (2015) Inklusion og folkeskolereform. I: Rasmussen, J., Holm, C. & Rasch-Christensen, A.: Folkeskolen efter reformen. Hans Reitzels Forlag, København