Eks på foredrag, workshops

Inklusion i praksis

Eksempler på Foredrag og workshops

Eksempler på foredrag, kurser og workshops

 

Eksempler på foredrag, workshops og kurser

 

 

 • ”Fra diagnoser til inkluderende pædagogik”
 • ”Den sårbare inklusion”
 • ”Inklusion – et bud på praksis”
 • ”PPR og det inkluderende arbejde”
 • ”Tidlig indsats og inklusion”
 • ”Diagnoser – barrierer og muligheder”
 • ”Hvad er inklusion egentlig?”
 • ”Inklusion!”
 • ”Inklusion – hvorfor nu det?”
 • ”Inklusion og forældre”
 • ”Om forudsætningerne for det inkluderende arbejde”
 • ”Inklusion med særlige forudsætninger”
 • ”Fra viden om diagnoser til inklusion i praksis”
 • ”Inklusion og børn i vanskeligheder”
 • ”Børn med særlige behov i fællesskabet”
 • ”Inklusion i børnehøjde”
 • ”Diagnoser i pædagogisk arbejde med børn”
 • ”Inklusion og PPR i en brydningstid”.
 • ”Interdisciplinary pedagogical work in inclusive settings”
 • ”Skal vi være venner?”
 • ”Inklusion og børnefællesskaber”
 • ”Børn med særlige behov og inklusion i SFO”
 • ”Inklusion og børneliv”
 • ”Inklusion – en fælles opgave”
 • ”Børn med særlige behov”
 • ”Den sociale læring ved inklusion”.
 • ”Mobning og diagnoser”. Forelæsning på DR2, Danskernes Akademi
 • ”Skal vi være venner”
 • ”Diagnoser og inklusion”
 • ”Børn med diagnoser. Hvad gør vi når de ikke passer ind i systemets kasser?”
 • ”Diagnoser og pædagogik i et samfundsmæssigt perspektiv”
 • ”Særlige børn i fritidshjemmet”
 • ”Strukturelle og pædagogiske barrierer”
 • ”Relationer og social udvikling”
 • ”Venner og sociale relationer”
 • ”Diagnoser og kassetænkning”
 • ”Hvorfor er inklusion vigtig”
 • ”Det inkluderende arbejde i PPR”
 • ”Social inklusion”
 • ”inklusion og pædagogik”
 • ”Fysiske betingelser for inklusion”
 • ”Diagnoser i pædagogisk arbejde”
 • ”Betingelser for inklusion”
 • ”Betingelser for det inkluderende arbejde”
 • ”Inklusion og børneliv”
 • ”Betingelser for inklusion”
 • ”Fra diagnoser til pædagogisk praksis”
 • ”Diagnoser i den pædagogiske praksis”
 • ”Børn med diagnoser”
 • ”Diagnoser og pædagogik”
 • ”Pædagogisk arbejde med børnefællesskaber, der også inkluderer børn med særlige behov”
 • ”Forebyggelse og kreativitet”
 • ”Forskning og videndeling”
 • ”At inkludere en støttepædagog”
 • ”Video som pædagogisk værktøj”