Eks. på opdragsgivere

Inklusion i praksis

Opdragsgivere

Eksempler på opdragsgivere, som vi har holdt foredrag, workshops eller kurser for

 

Eksempler på opdragsgivere vi har holdt foredrag, workshops og kurser for:

 

Organisationer og konferencer

 • BUPL (Nordsjælland, Midt-vest, Fyn)
 • EVA
 • DAFOLO
 • Friskoleforeningen
 • FOLA
 • Børnenes Grundlovsdag
 • Fagligt Netværk for Konsultativ Metode i PPR
 • EECERA konference i Porto, Portugal
 • DLO
 • LEV

 

Kommuner og kommunale enheder

 • Specialrådgivningen for småbørn, Odense
 • VISO
 • PPR Frederikssund
 • PPR Fredensborg
 • Herlev kommune
 • Herning kommune
 • Rudersdal kommune
 • Favrskov kommune
 • Lyngby-Taastrup kommune
 • Kalundborg kommune
 • Gladsaxe kommune
 • Rødovre kommune
 • Roskilde kommune
 • Ringsted kommune
 • Sorø kommune
 • Svendborg kommune
 • Silkeborg kommune
 • Aabenraa kommune
 • Aarhus kommune
 • Kommunernes Landsforening, skolerigsdag

 

Institutioner og skoler

 • Daginstitutionen Græshoppen
 • Børneinstitutionen Tjørneparken
 • Børnehusene Team Høng
 • Børnehuset Dalhaven, Silkeborg
 • Børnehuset Tyttebøvsen
 • Dagtilbudsområde Bjergsted Bakker
 • Johannesskolen, Frederiksberg
 • Område Vemmedrup/Bjæverskov
 • Daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk
 • LUN netværket, Lyngby-Taarbæk
 • Fritidshjemmet Blommen
 • Specialskolen Bakkeskolen
 • Absalonskolen
 • Skt Jørgens skole
 • Gadstrup skole
 • Dåstrup skole
 • Jyllinge skole
 • Vindinge skole
 • Lynghøjskolen
 • og mange, mange flere.....

 

Universiteter og andre uddannelser

 • Nuuk Universitet, Grønland
 • UCSJ, Slagelse
 • DPU/ Aarhus Universitet, kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi
 • DPU/ arhus Universitet, masteruddannelsen i specialpædagogik
 • Aalborg universitet, Kandidatuddannelsen i psykologi
 • UCC /VIA, kurser i ADHD og klasseledelse
 • SOPRA, kursus for den Grønlandske Vejleruddannelse

 

Andet

 

 • ”Fra diagnoser til inkluderende pædagogik”. Oplæg på fyraftensmøde for BUPL
 • ”Den sårbare inklusion” Key note på konferencen Den sårbare inklusion, DAFOLO
 • ”Inklusion – et bud på praksis”. Oplæg på gå-hjem-møde hos EVA
 • ”Hvad er inklusion egentlig?” Festforelæsning for Specialrådgivningen for småbørn, Odense
 • ”Inklusion – hvorfor nu det?” Dialogmøde om inklusion i Rødovre kommune
 • ”Inklusion og forældre” Oplæg på forældremøde i Rødovre
 • ”Om forudsætningerne for det inkluderende arbejde” Oplæg ved VISO konference
 • ”Diagnoser – barrierer og muligheder” Oplæg på DAFOLO konferencen: Inklusion så det batter.
 • ”Inklusion med særlige forudsætninger”. Oplæg på DAFOLO konferencen: Inklusion og relationer i SFO
 • ”Fra viden om diagnoser til inklusion i praksis”. Oplæg på DAFOLO konferencen: Inklusion der lykkes
 • ”Diagnoser – barrierer og muligheder”. Oplæg på dagtilbudsarrangement i Favrskov Kommune
 • ”Inklusion og børn i vanskeligheder”. Oplæg på temadag for Friskoleforeningen
 • ”Inklusion i børnehøjde” Oplæg til forældremøde i Høng
 • ”Inklusion i børnehøjde” Oplæg på forældremøde i Kalundborg
 • ”Børn med særlige behov i fællesskabet” Oplæg på konferencen: Barndom under forandring, Nuuk
 • ”Inklusion i børnehøjde” Oplæg for forældremøde i Rødovre
 • ”Diagnoser i pædagogisk arbejde med børn”. Oplæg på Børnenes Grundlovsdag
 • ”Diagnoser – barrierer og muligheder”. Oplæg på DAFOLO konferencen Inklusion og børnefællesskab
 • ”Diagnoser – barrierer og muligheder”. Oplæg på DAFOLO konferencen Inklusion og relationer i dagpleje, vuggestue og børnehave
 • ”Fra viden om diagnoser til inklusion i praksis”. Oplæg på DAFOLO konferencen Inklusion der lykkes!
 • ”Inklusion og PPR i en brydningstid”. Oplæg i Fagligt Netværk for Konsultativ Metode i PPR.
 • ”Interdisciplinary pedagogical work in inclusive settings”. Oplæg på EECERA konference i Porto, Portugal.
 • ”Skal vi være venner?” Oplæg for FOLA
 • ”Inklusion og børnefællesskaber” Oplæg for dagtilbud i Gladsaxe
 • ”Børn med særlige behov og inklusion i SFO” Oplæg på Johannesskolen, Frederiksberg
 • ”Inklusion og børneliv” oplæg for dagtilbud i Køge
 • ”Inklusion – en fælles opgave” Oplæg på dialogmøde i Lyngby-Taarbæk
 • ”Børn med særlige behov” Oplæg for dagtilbudsområdet i Svendborg
 • ”Den sociale læring ved inklusion”. Foredrag på KLs skolerigsdag, Aalborg.
 • ”Mobning og diagnoser”. Forelæsning på DR2, Danskernes Akademi (sendes i foråret 2012)
 • ”Skal vi være venner”. Foredrag i Århus og Valby for FOLA
 • ”Diagnoser og inklusion”. Foredrag for PPR Fredensborg
 • ”Diagnoser: muligheder og barrierer”. Oplæg på BUPLs Pædagogiske Træf
 • ”Børn med diagnoser. Hvad gør vi når de ikke passer ind i systemets kasser?”. Foredrag for BUPL, lokalafdeling Fyn
 • ”Diagnoser og pædagogik i et samfundsmæssigt perspektiv”. Forelæsning på DPU, master i specialpædagogik
 • ”Den sociale læring ved inklusion”. KLs skolerigsdag, Aalborg
 • ”Særlige børn i fritidshjemmet”. Foredrag på fritidshjemmet Blommen
 • ”Strukturelle og pædagogiske barrierer”. Foredrag for BUPL
 • ”Relationer og social udvikling”. Foredrag for professionelle i Herning kommune.
 • ”Venner og sociale relationer”. Foredrag for forældre i Herning Kommune
 • ”Diagnoser og kassetænkning”. Oplæg på konferencen ’Mere end diagnoser’, Arrangeret af VfB
 • ”Hvorfor er inklusion vigtig”. Oplæg på borgemøde i Rudersdal kommune.