Foredrag og workshops

Inklusion i praksis

Foredrag og workshops

Alle foredrag, workshops og kurser tager afsæt i den nyeste pædagogiske forskning, som fokuserer på inklusion og børn med særlige behov. Noget af forskningen er vores egen, andet er dygtige kollegaers forskning, refleksioner og udvikling.

 

Det er helt afgørende, at foredragene er tilpasset det behov I aktuelt har. Derfor har vi ikke standard foredrag, men mange foredrag ligner hinanden, fordi behovene er ens flere steder.

Udgangspunktet for et foredrag er altid en samtale eller en mail korrespondence om jeres behov.

 

Nedenfor kan ses eksempler på emner jeg, Laila eller Anne ofte holder foredrag, workshops eller kurser om.

Vi holder både individuelle og fælles arrangementer. Et fælles arrangemment kan typisk bestå af et teoretisk foredrag, fx om forståelsen af børn med diagnoser, og en eller flere workshops, fx om de fysiske betingelser for inklusion.

 

Foredrag

 

Et foredrag varer typisk mellem 30 minutter og 2 timer. Deltagerantallet kan være mellem 5 og 600.

 

Dialog og diskussion er en væsentlig del af formidlingen og deltagrenes spørgsmål eller kommentarer er med til at forme foredraget.

 

Workshops og kurser

 

Workshops og kurser er formidling og praksisudvikling, som sætter dig selv på arbejde. I alle workshops og kurser formidler Anne eller jeg viden fra forskning og hjælper dig med at omsætte den til din aktuelle praksis. Det er derfor afgørende, at deltagerne er engagerede, dialogiske og klar til at tage fat på egen praksis.

 

På den måde kan vi i fællesskab oversætte ny og vigtig viden til meningsfuld pædagogisk og didaktisk praksis, uden at standardisere. Det er vigtigt for os at understrege, at alle pædagogiske praksiser er forskellige; der er forskellige betingelser til stede, forskellige børn og forskellige voksne. Viden bliver derfor først for alvor relevant, når den giver mening i netop din praksis.

Det er det, vi arbejder med i vores workshops og kurser.

 

Workshops eller kurser kan vare fra 3 timer til flere dage, afhængigt af jeres behov og muligheder.

 

 

 

 

Sparringsforløb

 

Supervision, sparring, vejledning - kært barn har mange navne.

 

Et sparrringsforløb består typisk af 2-3 besøg med nogle måneders mellemrum, og er en måde at følge op på den praksisudvikling, der er blevet iværksat på en workshop.

 

På et sparringsbesøg vil vi typisk lave et refleksionsmøde, hvor vi i fællesskab diskuterer de aktuelle udfordringer og muligheder, som jeres aktuelle situation og institution rummer i forhold til det inkluderende arbejde. .

 

Et sparringsforløb kan fokusere forskelligt, afhængigt af jeres behov.

 

For mange giver det god mening at starte med at arbejde med de fysiske betingelser for det inkluderende arbejde. Det vil sige at vi sammen udforsker hvordan jeres rum og hele institutionen er indrettet. Hvilke forhindringer skaber de fysiske rammer, indretning, materialer, møbler, lyskilder, støjniveau og meget mere for jeres arbejde, og hvordan kan vi forbedre det?

 

Et sparringsforløb kan også have som omdrejningspunkt at rette opmærksomheden mod relationer i børnegruppen. Hvordan får vi øje på dem? hvordan følger vi deres udvikling? hvad fortæller børnene selv om deres relationer? Når vi får sat lys på børnenes relationer, får I bedre muligheder for at arbejde inkluderende.

Emner for foredrag, workshops eller kurser:

Inklusion

 

 

 

Børn med særlige behov

Praksis udvikling og samarbejde

Den sårbare inklusion

 

Hvad er inklusion?

 

Inklusion i dagtilbud

 

Betingelser for det inkluderende arbejde

 

Inklusion og klasseledelse

 

Inklusion og forældre

 

Inklusion i børnehøjde

 

Inklusion og børnefællesskaber

Diagnoser - barrierer og muligheder

 

Børn med særlige behov i dagtilbud

 

Børn i vanskeligheder

 

Børn med særlige behov i indskolingen

 

PPRs rolle i det inkluderende arbejde

 

Samarbejde og udfordrende inklusion

 

At skabe betingelser for inklusion