Hvem er vi

Inklusion i praksis

Inklusion i praksis er en formidlings- og konsulentvirksomhed, som formidler forskning om børn og unges deltagelse, fællesskaber og inklusion til praksis.

Tine Basse Fisker

 

Er primær konsulent og grundlægger af inklusion i praksis.

 

Siden 2002 har jeg arbejdet med forskning, formidling og evaluering indenfor det pædagogisk-psykologiske område - nærmere bestemt har jeg arbejdet med inklusion, børn med særlige behov og børn med psykiske diagnoser.

 

Siden 2010 har jeg drevet inklusion i praksis, fordi jeg er dybt engageret i at formidle kompliceret forskning til praksis på en måde som gievr mening for praksis, og på en måde så den nye viden bliver forankret i praksis.. Sideløbende med dette er jeg tilknyttet DPU /Aarhus Universitet som ekstern lektor.

 

Jeg har en ph.d. i pædagogisk psykologi (DPU / Aarhus Universitet).

 

Hvis du vil vide mere, kan du se mit CV i linket herunder, eller tage et kik på mine bøger og artikler. Desuden finder du et link til min side på Aarhus Universitet.

 

Link til bøger og artikler

Link til CV

Link til Aarhus Universitet

Laila Colding Lagermann

 

Laila er forsker med solid praksisbaggrund. Laila er oprindelig uddannet lærer og har bl.a. arbejdet som lærer i forskellige skole- og dagbehandlingstilbud samt i almenskole i København. Hun har siden uddannet sig til cand. pæd. i pædagogisk psykologi, og har en Ph.d. ligeledes i pædagogisk psykologi.

 

Laila arbejder med de muligheder som unge elever med etnisk minoritetsbaggrund har i den danske folkeskole. Hun kikker særligt på de unges identitetsskabelse og selvforståelse.

I sine workshops og kurser arbejder Laila med at forbinde forskningen omking unge med etnisk minoritetsbaggrund med praksis. Diskussion og refleksion omkring den konkrete praksisproblemstiling indgår altid i Lailas workshops, foredrag eller kurser.

 

Link til publikationer

LInk til CV

Anne Hejgaard

 

Anne har helt særlige kompetencer i forhold til at omsætte teoretisk og videnskabeligt stof til anvendelig praksis. Hun er uddannet lærer og cand. pæd. psyk. og har således et ben i såvel teori som praksis.

Samtidig arbejder Anne til dagligt som inklusionsvejleder på en folkeskole i Aalborg og er en del af Aalborg Kommunes inklusionsteam.

 

Denne baggrund gør at Anne har stor erfaring med at tilrettelægge det inkluderende arbejde og at vejlede det faglige personale i pædagogik og didaktik indenfor det inkluderende perspektiv.

 

Når Anne holder foredrag, laver workshops eller kurser, tager hun derfor afsæt i såvel stor teoretisk viden, som solid praktisk forankring.