Inklusion i Praksis

Inklusion i praksis

Vi arbejder nu fra:

 

www.bassefisker.dk

Inklusion i praksis leverer viden om inklusion, deltagelse og fællesskaber til hele børne-ungeområdet. Vi giver sparring og supervision fra sidelinien i hele inklusionsprocessen og i arbejdet med marginaliserede børn og unge.

 

se mere på

 

www.bassefisker.dk

 

 

 

 

 

Inklusion er, når alle børn føler sig som en værdifuld del af et fællesskab